Revize PowerKey 3.00.0135

17.9.2009

Revize 135 je připravena ke stažení na stránkách technické podpory. Dále je uveden přehled nejdůležitějších změn:

Nastavení a výpočet docházky

 • Možnost automatického zpracování příplatků za práci ve svátek v bance přesčasů (a tedy proplacení po třech měsících).
 • Možnost ukládání výsledných hodin z banky přesčasů zpět do konta (a tedy i následného exportu do mezd, případně XLS sestav)
 • Možnost nastavení maximálního počtu hodin pro měsíční spoření v bance, hodiny nad tento limit se ihned automaticky proplatí.
 • Možnost zadání nastavení limitních hodnot zůstatku v bance pro upozornění uživatele, limit lze zadat jak pro maximální záporný tak i maximální kladný zůstatek.
 • Rozšířena možnost zpracování banky přesčasů ke konci roku, zůstatek lze nyní nechat automaticky propadat.
 • V doplňkových kontech lze používat vzorce i pro denní výpočet.
 • Byla doplněna další varianta výpočtu podle individuálně plánovaných směn, nyní lze pracovat i s výjimečnými neplánovanými směnami ve volných dnech.
 • Bylo zdokonaleno automatické přepínání pracovních poměrů pomocí registrací.
 • Přidání informace o plném úvazku do pracovních plánů. U zkrácených úvazků je tak nyní možné automaticky rozlišit práci do plného úvazku a placený přesčas.

Docházkové rozpisy a evidence přítomnosti

 • Doplnění možnosti zobrazení názvu zaměstnavatele ve spodní liště.
 • Doplnění přepínače zobrazení salda ve jmenném souhrnu v horní části rozpisů. Původně se zobrazovalo ve sloupci Saldo jen saldo vytvořené v daném měsíci. Nyní lze pomocí přepínače v horní liště zvolit i zobrazení salda celkového (tedy včetně počátečního převodu).
 • V evidenci přítomnosti přibyla možnost časové řazení zobrazených záznamů pomocí přepínačů na spodní liště.
 • Byla rozšířena funkcionalita modulu plánování. Nyní je k dispozici okamžitý přehled rozdílu počtu naplánovaných hodin a hodin běžného fondu pracovní doby.

Výstupy docházky

 • Ve střediskovém listu pro Excel je nyní možné do denních sloupců exportovat libovolná konta.

Mzdové exporty

 • Byly přidány exporty do systémů SunSoft, Maják, DAPOS a Orsoft 9.1.

Stravovací systém

 • V šablonách jídelníčků byl přidán parametr umožňující pozdější objednávání omezené na konkrétní nabídky (např. u minutek).
 • Doplnění podpory dvojité zobrazovací jednotky ve výdeji.
 • Možnost uživatelsky volit max. prodlevu do stisku potvrzovacího tlačítka ve výdeji.
 • Rozšíření možností exportu transakcí do Excelu.
 • Upravení objednávacího panelu pro použití s terminálem Logic 700.

Technická správa

 • Doplnění podpory nových inteligentních terminálů Logic 700.
 • Doplnění podpory Wiegand snímačů jak pro přidělování karet, tak i pro ostatní moduly, včetně stravovacích.
 • Doplnění podpory pro biometrickou personifikační jednotku BioMini.
 • Pro jednotku HUB Pro byla doplněna funkce automatického odemčení.
 • V plánování úloh byl přidán povel k restartu komunikační služby PwkJet.